Menu

VC65

  Khẩu trang Neomask NC95, Neoshield

  • Mã sản phẩm: KT05-06
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
  • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
  • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
  • Màu sc: Xanh đen
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: KT05-06
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
  • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
  • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
  • Màu sc: Xanh đen

   Khẩu trang Neomask VC65

   • Mã sản phẩm: KT04
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
   • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
   • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
   • Màu sc: Xanh đen
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: KT04
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
   • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
   • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
   • Màu sc: Xanh đen
   Back to top
   Tin nhắn