Menu

V TCVN 7206:2002 (ISO 17493:2000) Quần áo và thiết bị bảo vệ chống nóng. Phương pháp thử độ bền nhiệt đối lưu sử dụng lò tuần hoàn dòng khí nóng

 Số hiệu:

TCVN 7206:2002
(ISO 17493:2000)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

 Tên tiếng anh:

Clothing and equipment for protection against. Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven

 Bảo hộ lao động Nam Sơn mời các bạn xem toàn văn văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7206:2002 (ISO 17493 : 2000) Quần áo và thiết bị bảo vệ chống nóng. Phương pháp thử độ bền nhiệt đối lưu sử dụng lò tuần hoàn dòng khí nóng nhé:

Back to top
Tin nhắn