Menu

Ủng da chống đinh

  Ủng bảo hộ Jogger

  • Xuất xứ: Jogger (Bỉ)
  • Mã sản phẩm: UNG.JG.01
  • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
  • Cấu Tạo: Mũi lót thép, đế cao su lót thép
  • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
  • Màu sắc: Đen
  • Size: 38 - 47
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  • Xuất xứ: Jogger (Bỉ)
  • Mã sản phẩm: UNG.JG.01
  • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
  • Cấu Tạo: Mũi lót thép, đế cao su lót thép
  • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
  • Màu sắc: Đen
  • Size: 38 - 47
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  Tiếng Việt

   Ủng da bảo hộ Kings

   • Xuất xứ: King's (Malaysia)
   • Mã sản phẩm: UNGDA.KING.01
   • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
   • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
   • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
   • Màu sắc: Vàng
   • Size: 3 - 13 (36 - 48)
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   • Xuất xứ: King's (Malaysia)
   • Mã sản phẩm: UNGDA.KING.01
   • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
   • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
   • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
   • Màu sắc: Vàng
   • Size: 3 - 13 (36 - 48)
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   Tiếng Việt

    Ủng da Safetyman

    • Xuất xứ: Safetyman
    • Mã sản phẩm: UNG.SM.01
    • Tiêu chuẩn: CE EN
    • Cấu Tạo: Da, mũi lót thép, đế cao su lót thép
    • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
    • Màu sắc: Vàng
    • Size: 37 - 45
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    • Xuất xứ: Safetyman
    • Mã sản phẩm: UNG.SM.01
    • Tiêu chuẩn: CE EN
    • Cấu Tạo: Da, mũi lót thép, đế cao su lót thép
    • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
    • Màu sắc: Vàng
    • Size: 37 - 45
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    Tiếng Việt

     Ủng da bảo hộ DH

     • Xuất xứ: DH (Việt Nam)
     • Mã sản phẩm: UNG.DH.01
     • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
     • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
     • Màu sắc: Vàng
     • Size: 37 - 45
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     • Xuất xứ: DH (Việt Nam)
     • Mã sản phẩm: UNG.DH.01
     • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
     • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
     • Màu sắc: Vàng
     • Size: 37 - 45
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     Tiếng Việt
     Back to top
     Tin nhắn