Menu

Ủng bảo hộ lao động

  Ủng cách điện Novax

  • Xuất xứ: NOVAX (Malaysia)
  • Mã sản phẩm: UNGCD.NOVAX.01
  • Tiêu chuẩn: EN ISO 20345: 2004, EN 50321.
  • Cấu Tạo: Cao su tổng hợp cách điện
  • Công dụng: Chống trơn trượt, cách điện.
  • Độ cách điện: 5KV
  • Màu sắc: Vàng đen
  • Size: 38 - 42
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  • Xuất xứ: NOVAX (Malaysia)
  • Mã sản phẩm: UNGCD.NOVAX.01
  • Tiêu chuẩn: EN ISO 20345: 2004, EN 50321.
  • Cấu Tạo: Cao su tổng hợp cách điện
  • Công dụng: Chống trơn trượt, cách điện.
  • Độ cách điện: 5KV
  • Màu sắc: Vàng đen
  • Size: 38 - 42
  • Có hàng sẵn số lượng lớn
  Tiếng Việt

   Ủng cách điện VICADI

   • Xuất xứ: VICADI (Việt Nam)
   • Mã sản phẩm: UNGCD.VICADI.01
   • Tiêu chuẩn: TCVN 5588-1991
   • Cấu Tạo: Cao su tổng hợp cách điện
   • Công dụng: Chống trơn trượt, cách điện hạ áp, cách điện cao áp
   • Độ cách điện: 1KV, 22KV, 30KV, 35KV
   • Màu sắc: Đỏ
   • Size: 38 - 42
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   • Xuất xứ: VICADI (Việt Nam)
   • Mã sản phẩm: UNGCD.VICADI.01
   • Tiêu chuẩn: TCVN 5588-1991
   • Cấu Tạo: Cao su tổng hợp cách điện
   • Công dụng: Chống trơn trượt, cách điện hạ áp, cách điện cao áp
   • Độ cách điện: 1KV, 22KV, 30KV, 35KV
   • Màu sắc: Đỏ
   • Size: 38 - 42
   • Có hàng sẵn số lượng lớn
   Tiếng Việt

    Ủng bảo hộ Jogger

    • Xuất xứ: Jogger (Bỉ)
    • Mã sản phẩm: UNG.JG.01
    • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
    • Cấu Tạo: Mũi lót thép, đế cao su lót thép
    • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
    • Màu sắc: Đen
    • Size: 38 - 47
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    • Xuất xứ: Jogger (Bỉ)
    • Mã sản phẩm: UNG.JG.01
    • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
    • Cấu Tạo: Mũi lót thép, đế cao su lót thép
    • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
    • Màu sắc: Đen
    • Size: 38 - 47
    • Có hàng sẵn số lượng lớn
    Tiếng Việt

     Ủng da bảo hộ Kings

     • Xuất xứ: King's (Malaysia)
     • Mã sản phẩm: UNGDA.KING.01
     • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
     • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
     • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
     • Màu sắc: Vàng
     • Size: 3 - 13 (36 - 48)
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     • Xuất xứ: King's (Malaysia)
     • Mã sản phẩm: UNGDA.KING.01
     • Tiêu chuẩn: CE EN 20345
     • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
     • Công dụng: Chống mài mòn, chống cắt, chống kiềm và axit, chống trượt
     • Màu sắc: Vàng
     • Size: 3 - 13 (36 - 48)
     • Có hàng sẵn số lượng lớn
     Tiếng Việt

      Ủng da Safetyman

      • Xuất xứ: Safetyman
      • Mã sản phẩm: UNG.SM.01
      • Tiêu chuẩn: CE EN
      • Cấu Tạo: Da, mũi lót thép, đế cao su lót thép
      • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
      • Màu sắc: Vàng
      • Size: 37 - 45
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      • Xuất xứ: Safetyman
      • Mã sản phẩm: UNG.SM.01
      • Tiêu chuẩn: CE EN
      • Cấu Tạo: Da, mũi lót thép, đế cao su lót thép
      • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
      • Màu sắc: Vàng
      • Size: 37 - 45
      • Có hàng sẵn số lượng lớn
      Tiếng Việt

       Ủng da bảo hộ DH

       • Xuất xứ: DH (Việt Nam)
       • Mã sản phẩm: UNG.DH.01
       • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
       • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
       • Màu sắc: Vàng
       • Size: 37 - 45
       • Có hàng sẵn số lượng lớn
       • Xuất xứ: DH (Việt Nam)
       • Mã sản phẩm: UNG.DH.01
       • Cấu Tạo: Da bò, mũi lót thép, đế cao su lót thép
       • Công dụng: Chống trơn trượt, chống đâm xuyên, chống vật rơi
       • Màu sắc: Vàng
       • Size: 37 - 45
       • Có hàng sẵn số lượng lớn
       Tiếng Việt

        Ủng mũi thép đế thép Thùy Dương

        • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
        • Mã sản phẩm: UNG.TD.04
        • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, TCVN 7615:2007, ISO 2251:1991
        • Cấu Tạo: PVC, mũi lót thép, đế lót thép
        • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%, chống vật rơi, chống đinh, chống đâm xuyên
        • Màu sắc: Xanh đậm
        • Size: 38 - 45 (9 - 13)
        • Có hàng sẵn số lượng lớn
        • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
        • Mã sản phẩm: UNG.TD.04
        • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, TCVN 7615:2007, ISO 2251:1991
        • Cấu Tạo: PVC, mũi lót thép, đế lót thép
        • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%, chống vật rơi, chống đinh, chống đâm xuyên
        • Màu sắc: Xanh đậm
        • Size: 38 - 45 (9 - 13)
        • Có hàng sẵn số lượng lớn
        Tiếng Việt

         Ủng cao su chống hóa chất Thùy Dương

         • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
         • Mã sản phẩm: UNG.TD.03
         • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
         • Cấu Tạo: PVC
         • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%, kháng dầu, chống axit H2SO4  nồng độ 50%
         • Màu sắc: Xanh dương
         • Size: 38 - 45 (9 - 13)
         • Có hàng sẵn số lượng lớn
         • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
         • Mã sản phẩm: UNG.TD.03
         • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
         • Cấu Tạo: PVC
         • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%, kháng dầu, chống axit H2SO4  nồng độ 50%
         • Màu sắc: Xanh dương
         • Size: 38 - 45 (9 - 13)
         • Có hàng sẵn số lượng lớn
         Tiếng Việt

          Ủng cao su Thùy Dương

          • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
          • Mã sản phẩm: UNG.TD.02
          • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
          • Cấu Tạo: PVC
          • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%
          • Màu sắc: Trắng, xanh rêu, nâu socola (nho), xanh đậm, rằn ri,...
          • Size: 38 - 45 (9 - 13)
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
          • Mã sản phẩm: UNG.TD.02
          • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
          • Cấu Tạo: PVC
          • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%
          • Màu sắc: Trắng, xanh rêu, nâu socola (nho), xanh đậm, rằn ri,...
          • Size: 38 - 45 (9 - 13)
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          Tiếng Việt

           Ủng nhựa đen Thùy Dương

           • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
           • Mã sản phẩm: UNG.TD.01
           • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
           • Cấu Tạo: PVC
           • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%
           • Màu sắc: Đen
           • Size: 38 - 45 (9 - 13)
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           • Xuất xứ: Thùy Dương (Việt Nam)
           • Mã sản phẩm: UNG.TD.01
           • Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998, ISO 2251:1991
           • Cấu Tạo: PVC
           • Công dụng: Chống trơn trượt, chống thấm nước 100%
           • Màu sắc: Đen
           • Size: 38 - 45 (9 - 13)
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           Tiếng Việt
           Back to top
           Tin nhắn