Menu

trang thiết bị bảo hộ Đồng Nai

  Tủ y tế

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: TDC.04
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Inox không gỉ
  • Công dụng: Đựng dụng cụ, thiết bị, thuốc y tế
  • Màu sắc: Trắng, các màu khác
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: TDC.04
  • Tiêu Chuẩn: TCVN
  • Cấu Tạo: Inox không gỉ
  • Công dụng: Đựng dụng cụ, thiết bị, thuốc y tế
  • Màu sắc: Trắng, các màu khác

   Vải lau phòng sạch

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: VL.05
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
   • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
   • Màu sắc: Nhiều màu
   Tiếng Việt
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: VL.05
   • Tiêu Chuẩn: TCVN
   • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
   • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
   • Màu sắc: Nhiều màu

    Vải lau trắng khổ lớn

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: VL.04
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
    • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
    • Màu sắc: Màu trắng
    Tiếng Việt
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: VL.04
    • Tiêu Chuẩn: TCVN
    • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
    • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
    • Màu sắc: Màu trắng

     Vải lau trắng có may

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: VL.03
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
     • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
     • Màu sắc: Màu trắng
     Tiếng Việt
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: VL.03
     • Tiêu Chuẩn: TCVN
     • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
     • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
     • Màu sắc: Màu trắng

      Vải lau màu khổ lớn

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: VL.02
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
      • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
      • Màu sắc: Nhiều màu
      Tiếng Việt
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: VL.02
      • Tiêu Chuẩn: TCVN
      • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
      • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
      • Màu sắc: Nhiều màu

       Vải lau màu có may

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: VL.01
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
       • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
       • Màu sắc: Nhiều màu
       Tiếng Việt
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: VL.01
       • Tiêu Chuẩn: TCVN
       • Cấu Tạo: Vải dư từ các xưởng may xuất khẩu
       • Công dụng: Vệ sinh máy móc, dụng cụ
       • Màu sắc: Nhiều màu
       Back to top
       Tin nhắn