Menu

an toàn tia sáng lazer

III TCVN 6519:1999 (ISO 6161:1981) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc và kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze

 - Số hiệu:

 TCVN 6519:1999
(ISO 6161:1981)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn