Menu

an toan lao dong dong nai

Tuyển dụng sinh viên thực tập

Bảo hộ lao động Nam Sơn tuyển dụng SINH VIÊN THỰC TẬP chuyên ngành An toàn hoặc Môi trường.

THAM GIA HỖ TRỢ DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG AN TOÀN CỦA BẢO HỘ NAM SƠN

- SỐ LƯỢNG: 02 (01 nam, 01 nữ)

- THỜI GIAN THỰC TẬP: 1.5 - 02 tháng

* YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

- Các bạn sinh viên năm 4 hoặc năm 3 (nếu đủ năng lực).

- Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc thi chuyên ngành của khoa, trường.

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn