Menu

an toàn hóa chất

IV TCVN 3740:1982 Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp. Hộp lọc. Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng hơi

 - Số hiệu:

 TCVN 3740:1982

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

V TCVN 6881:2007 (ISO 6529:2001)Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng của vật liệu không thấm khí

 Số hiệu:

TCVN 6881:2007
(ISO 6529:2001)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt

V TCVN 9547:2013 (ISO 22608:2004) Trang phục bảo vệ chống hóa chất lỏng - Phép đo mức độ không thấm, mức độ lưu lại, và mức độ thấm qua của các chế phẩm thuốc trừ sâu lỏng qua vật liệu làm trang phục bảo vệ

 Số hiệu:

TCVN 9547:2013 (ISO 22608:2004)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt

VII TCVN 7544:2005 Ủng bằng cao su lưu hóa chống axít, kiềm

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn