Menu

tiêu chuẩn quần áo chống hóa chất

V TCVN 9547:2013 (ISO 22608:2004) Trang phục bảo vệ chống hóa chất lỏng - Phép đo mức độ không thấm, mức độ lưu lại, và mức độ thấm qua của các chế phẩm thuốc trừ sâu lỏng qua vật liệu làm trang phục bảo vệ

 Số hiệu:

TCVN 9547:2013 (ISO 22608:2004)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn