Menu

tiêu chuẩn quần áo chống dầu mỡ hóa chất

V TCVN 6881:2007 (ISO 6529:2001)Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng của vật liệu không thấm khí

 Số hiệu:

TCVN 6881:2007
(ISO 6529:2001)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn