Menu

tiêu chuẩn quần áo chống cắt

V TCVN 9544:2013 (ISO 13995:2000) Phương pháp xác định độ bền đâm xuyên và xé động của vật liệu làm trang phục bảo vệ

 Số hiệu:

TCVN 9544:2013 (ISO 13995:2000)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn