Menu

tiêu chuẩn găng vải bạt

VI TCVN 1841:1976 Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt

 Số hiệu:

TCVN 1841:1976

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn