Menu

tiêu chuẩn cho nhân viên PCCC

V TCVN 7617:2007 (ISO 15384 : 2003) Quần áo bảo vệ cho nhân viên chữa cháy. Phương pháp thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu tính năng cho quần áo chữa cháy ngoài trời

 Số hiệu:

TCVN 7617:2007
(ISO 15384 : 2003)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn