Menu

thử nghiệm quang học mắt kính

III TCVN 6516:1999 (ISO 4854:1981) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Phương pháp thử nghiệm quang học

 - Số hiệu:

 TCVN 6516:1999
(ISO 4854:1981)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn