Menu

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE)

THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

​NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:

  • Chỉ sử dụng PPE khi cần thiết.
  • Luôn luôn sử dụng PPE đúng mục đích.
  • Việc sử dụng PPE cho thấy không thể kiểm soát các mối nguy hiểm bằng các phương pháp như:
    • Quản lý điều hành (Luân chuyển đồ)
    • Kỹ thuật hoặc kiểm soát vệ sinh công nghiệp.

Tải xuống

Back to top
Tin nhắn