Menu

tại sao phải làm việc an toàn

Những hình ảnh khiến bạn phải suy nghĩ về an toàn

Tại sao chúng ta lại lơ là, không quan tâm hay làm một cách đối phó công tác an toàn?

         Ai trong chúng ta cũng muốn công việc được tiến hành một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng nhất. Bạn đã làm công việc đó suốt hơn chục năm. Tôi cũng đã làm điện cả trên 20 năm rồi đấy! Tôi có thể bỏ qua bước này, bước kia mà vẫn hoàn thành việc.

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn