Menu

sử dụng và bảo quản quần áo

V TCVN 6690:2007 (ISO/TR 2801:2007) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Kiến nghị chung về lựa chọn, bảo quản và sử dụng quần áo bảo vệ

 Số hiệu:

TCVN 6690:2007
(ISO/TR 2801:2007)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn