Menu

sử dụng bảo hộ lao động thoải mái dễ làm việc an toàn

A TCVN 5111:1990 Xác định khả năng làm việc của người khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương pháp sinh lý

 - Số hiệu:

TCVN 5111:1990

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn