Menu

Spiderking

  Khẩu trang Spiderking Singapore

  • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
  • Mã sản phẩm: KT.013
  • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt
  • Xuất xứ: Spiderking (Singapore)
  • Mã sản phẩm: KT.013
  • Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tiêu chun cht lượng: EN 149 NIOSH TC-84A-3904
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Back to top
  Tin nhắn