Menu

safety gloves testing

VI TCVN 8838-2:2011 (ISO 13999-2:2003) Phần 2: Găng tay và bảo vệ cánh tay làm bằng vật liệu không phải là lưới kim loại

 Số hiệu:

TCVN 8838-2:2011
(ISO 13999-2:2003)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn