Menu

SÁCH CỰC HAY VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNG NGHỀ - P1: CƠ KHÍ

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

(Dự án nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam) 

Tài liệu dành cho giảng viên An toàn lao động, Người làm công tác an toàn và Người lao động làm việc trong các công việc liên quan.

Tài liệu của Cục An toàn lao động, xuất bản bởi Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên cả nước có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn lao
động nghiêm trọng làm chết, bị thương nhiều người và thiệt hại nhiều về tài sản. Các quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện và cụ thể hơn. Các cấp, các ngành và các doanh nghiệp đã quan tâm, chú trọng việc huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.Tuy nhiên qua điều tra về nhu cầu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong năm 2007 cho thấy công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động còn nhiều hạn chế, bất cập như: Tỉ lệ huấn luyện còn thấp và mang tính hình thức, số lượng giảng viên còn thiếu và chưa được đào tạo có bài bản, phương pháp huấn luyện chưa phù hợp, chưa có những bộ giáo trình chuẩn về các nội dung huấn luyện để phục vụ cho từng đối tượng huấn luyện...
Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động đến năm 2010 do Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng và sử dụng điện), Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam (VIE/05/01/LUX) do Chính phủ Luxembourg tài trợ thực hiện việc biên soạn bốn bộ tài liệu cho ngành có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động sau:
1. An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí
2. An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng
3. An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ
4. An toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện

Nào! chúng ta cùng đọc, cảm nhận và học tập cùng cuốn sách này nhé.

https://drive.google.com/file/d/1jCUkwjTu74UIAhksS7oSfIl4Xf6G6oHq/view?u...

Tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, không dùng cho mục đích thương mại.

Nguồn: Cục An toàn lao động

Back to top
Tin nhắn