Menu

quy định

A Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

 - Số hiệu:

TT 04/2014/TT-BLĐTBXH

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

X TCVN 9629:2013 (IEC 61478:2003) về Làm việc có điện - Thang cách điện

Số hiệu: TCVN 9629:2013       Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Lĩnh vực:                 An toàn lao động   Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tên tiếng anh: Live working. Ladders of insulating material
Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn