Menu

quần áo công nhân cơ khí

V TCVN 1599:1974 Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân luyện kim

 Số hiệu:

TCVN 1599:1974

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Hết hiệu lực

Tiếng Việt

V TCVN 9546:2013 (ISO 13997:1999) Trang phục - Xác định độ bền cắt bởi các vật sắc

 Số hiệu:

TCVN 9546:2013 (ISO 13997:1999)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn