Menu

quần áo chống dao

V TCVN 9545:2013 (ISO 13996:1999) Trang phục - Xác định độ bền đâm xuyên

 Số hiệu:

TCVN 9545:2013
(ISO 13996:1999)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn