Menu

quần áo chống cháy Nomex

V TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành

 Số hiệu:

TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996) 

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Hết hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn