Menu

quần áo chống cháy

V TCVN 6877:2001 (ISO 9151: 1995) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa

 Số hiệu:

TCVN 6877:2001
(ISO 9151: 1995)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn