Menu

quần áo chống cắt

V TCVN 9546:2013 (ISO 13997:1999) Trang phục - Xác định độ bền cắt bởi các vật sắc

 Số hiệu:

TCVN 9546:2013 (ISO 13997:1999)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn