Menu

quần áo chịu nhiệt và bực xạ

V TCVN 6878:2007 (ISO 6942: 2002) Quần áo bảo vệ chống nóng và cháy. Đánh giá đặc tính của vật liệu và cụm vật liệu khi tiếp xúc với nguồn bức xạ nhiệt

 Số hiệu:

TCVN 6878:2007 (ISO 6942: 2002)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn