Menu

quần áo bảo hô phòng thí nghiệm

V TCVN 6880:2001 (ISO 8194:1987) Quần áo bảo vệ chống phóng xạ. Quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ. Thiết kế, lựa chọn, thử nghiệm và sử dụng

 Số hiệu:

TCVN 6880:2001
(ISO 8194:1987)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn