Menu

PPE

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE)

THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

​NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:

Tiếng Việt

Các loại trang thiết bị bảo hộ và cách sử dụng

CÁC LOẠI TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ (PPE) VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Tài liệu này được biên soạn làm giáo trình giáo dục an toàn vệ sinh dành cho đối tượng người lao động có liên quan đến an toàn vệ sinh như chủ doanh nghiệp, cán bộ chịu trách nhiệm quản lý an toàn vệ sinh, cán bộ quản lý an toàn, cán bộ môi trường... Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và cung cấp giáo án dựa trên giáo trình này để giảng dạy và mong rằng tài liệu sẽ được sử dụng rộng rãi trong việc giáo dục an toàn vệ sinh.

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn