Menu

phương pháp thử

V TCVN 6694:2010 (ISO 9185:2007) Quần áo bảo vệ. Đánh giá khả năng của vật liệu chống kim loại nóng chảy văng bắn

 Số hiệu:

TCVN 6694:2010

(ISO 9185:2007)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn