Menu

nút tai chống ồn

  Chụp tai chống ồn PC105EM

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.06
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 28 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Mã sản phẩm: FCO.06
  • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
  • Độ giảm ồn (NRR): = 28 dB
  • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04
  • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Nút tai chống ồn 3M 1290

   • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
   • Mã sản phẩm: NCO.05
   • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
   • Mã sản phẩm: NCO.05
   • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
   • Độ giảm ồn (NRR): 25 dB
   • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
   • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
   Undefined

    Nút tai chống ồn 3M 1110

    • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
    • Mã sản phẩm: NCO.03
    • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 29 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
    • Mã sản phẩm: NCO.03
    • Chất liệu: Silicon xốp tổng hợp
    • Độ giảm ồn (NRR): 29 dB
    • Tiêu chun cht lượng: CE EN 352-2, ANSI S3.19
    • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Nút tai chống ồn Việt Nam 01

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: NCO.01
     • Chất liệu: Nhựa PE hóa dẻo và Silicon tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): 21 dB
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: NCO.01
     • Chất liệu: Nhựa PE hóa dẻo và Silicon tổng hợp
     • Độ giảm ồn (NRR): 21 dB
     • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
     Tiếng Việt

      Chụp tai giảm ồn kết hợp 3M

      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.11
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      • Xuất xứ: 3M Mỹ
      • Mã sản phẩm: FCO.11
      • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
      • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
      • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
      • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
      Tiếng Việt

       Chụp tai giảm ồn 3M H9P

       • Xuất xứ: 3M Mỹ
       • Mã sản phẩm: FCO.10
       • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
       • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       • Xuất xứ: 3M Mỹ
       • Mã sản phẩm: FCO.10
       • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
       • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
       • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
       • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
       Tiếng Việt

        Chụp tai giảm ồn 3M H9A

        • Xuất xứ: 3M Mỹ
        • Mã sản phẩm: FCO.09
        • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
        • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        • Xuất xứ: 3M Mỹ
        • Mã sản phẩm: FCO.09
        • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
        • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
        • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
        • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
        Tiếng Việt

         Chụp tai giảm ồn 3M H7A

         • Xuất xứ: 3M Mỹ
         • Mã sản phẩm: FCO.08
         • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
         • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         • Xuất xứ: 3M Mỹ
         • Mã sản phẩm: FCO.08
         • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
         • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
         • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
         • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
         Tiếng Việt

          Chụp tai giảm ồn 3M EM62

          • Xuất xứ: 3M Mỹ
          • Mã sản phẩm: FCO.07
          • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
          • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          • Xuất xứ: 3M Mỹ
          • Mã sản phẩm: FCO.07
          • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
          • Độ giảm ồn (NRR): = 27/28/30 dB
          • Tiêu chun cht lượng: CE, ANSI
          • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
          Tiếng Việt

           Chụp tai chống ồn PC03EM

           • Xuất xứ: Malaysia
           • Mã sản phẩm: FCO.05
           • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
           • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           • Xuất xứ: Malaysia
           • Mã sản phẩm: FCO.05
           • Chất liệu: Nhựa tổng hợp
           • Độ giảm ồn (NRR): = 29 dB
           • Tiêu chun cht lượng: TCVN, EN352-1, JKKP EM 147/04.
           • Cung cấp và phân phối: Bảo hộ lao động Nam Sơn. Luôn có sẵn số lượng lớn.
           Tiếng Việt

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn