Menu

Mũ vải bảo hộ lao động

  Nón vải lưỡi trai

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: NBH.V.01
  • Loại: Nón vải bảo hộ
  • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Công dụng: Bao tóc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
  • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: NBH.V.01
  • Loại: Nón vải bảo hộ
  • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Công dụng: Bao tóc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
  • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
  • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
  Tiếng Việt

   Nón vải chống nóng

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: NBH.V.03
   • Loại: Nón vải bảo hộ
   • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
   • Công dụng: Bao tóc, chống nóng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.
   • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: NBH.V.03
   • Loại: Nón vải bảo hộ
   • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
   • Công dụng: Bao tóc, chống nóng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.
   • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
   • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
   Tiếng Việt

    Nón vải tai bèo

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: NBH.V.02
    • Loại: Nón vải bảo hộ
    • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
    • Công dụng: Bao tóc, che nắng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
    • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: NBH.V.02
    • Loại: Nón vải bảo hộ
    • Cấu Tạo: May bằng vải kaki, cotton, mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu khách hàng
    • Công dụng: Bao tóc, che nắng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quà tặng khách hàng
    • Màu sắc: Theo mẫu hoặc theo màu yêu cầu
    • In, dán decal logo lên nón bảo hộ
    Tiếng Việt
    Back to top
    Tin nhắn