Menu

làm khô giày bảo hộ

Kinh nghiệm bảo quản giày bảo hộ lao động để tăng thời gian sử dụng

Giày bảo hộ lao động quan trọng với người lao động khi làm việc tại nhà máy hoặc công trường. Bạn đã biết cách bảo quản nó tốt nhất để sử dụng lâu bền chưa?

1. Kiểm tra giày bảo hộ lao động hằng ngày

Tiếng Việt

Video

Back to top
Tin nhắn