Menu

kính an toàn

  Kính chống hóa chất Blue Eagle

  • Kính chống hóa chất Blue Eagle
  • Mã sản phẩm: KBH.HC.01
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Nhà sản xuất: Blue Eagle
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Kính chống hóa chất Blue Eagle
  • Mã sản phẩm: KBH.HC.01
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Nhà sản xuất: Blue Eagle
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Tiếng Việt

  II TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009) Xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp - Phương pháp kỹ thuật

   - Số hiệu:

  TCVN 9799:2013
  (ISO 9612:2009)

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 2609:1978 Kính bảo hộ lao động. Phân loại

   - Số hiệu:

  TCVN 2609:1978

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 3154:1979 Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)

   - Số hiệu:

  TCVN 3154:1979

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 3581:1981 Kính bảo hộ lao động. Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

   - Số hiệu:

  TCVN 3581:1981

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 4498:1988 Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa. Yêu cầu kỹ thuật chung

   - Số hiệu:

  TCVN 4498:1988

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 5039:1990 (ISO 4851:1979) Phương tiện bảo vệ mắt. Cái lọc tia cực tím. Yêu cầu sử dụng và truyền quang

   - Số hiệu:

  TCVN 5039:1990
  (ISO 4851:1979)

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 5082:1990 (ISO 4849:1981) Phương tiện bảo vệ mắt. Yêu cầu kỹ thuật

   - Số hiệu:

   TCVN 5082:1990
  (ISO 4849-1981)

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  III TCVN 6515:1999 (ISO 4007:1977) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Thuật ngữ

   - Số hiệu:

   TCVN 6515:1999

  (ISO 4007:1977)

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

  Tiếng Việt

  III TCVN 6516:1999 (ISO 4854:1981) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Phương pháp thử nghiệm quang học

   - Số hiệu:

   TCVN 6516:1999
  (ISO 4854:1981)

   - Loại văn bản:

   Tiêu chuẩn Việt Nam

   - Lĩnh vực:

   An toàn lao động

   - Tình trạng hiệu lực:

  Tiếng Việt

  Trang

  Back to top
  Tin nhắn