Menu

kính chống tia cực tím

III TCVN 5039:1990 (ISO 4851:1979) Phương tiện bảo vệ mắt. Cái lọc tia cực tím. Yêu cầu sử dụng và truyền quang

 - Số hiệu:

TCVN 5039:1990
(ISO 4851:1979)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn