Menu

kính 3M 334

  Kính chống hóa chất 3M 334

  • Mã sản phẩm: KBH.HC.02
  • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
  • Nhà sản xuất: 3M
  • Chất liệu: Polycarbonate trong suốt, dây chun
  • Luôn có hàng số lượng lớn
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: KBH.HC.02
  • Xuất xứ: 3M (Mỹ)
  • Nhà sản xuất: 3M
  • Chất liệu: Polycarbonate trong suốt, dây chun
  • Luôn có hàng số lượng lớn
  Back to top
  Tin nhắn