Menu

khẩu trang việt nam

  Khẩu trang hoạt tính 202

  • Mã sản phẩm: KT14
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Đeo tai
  • Mã sản phẩm: KT14
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Đeo tai
  Tiếng Việt

   Khẩu trang vải KT5

   • Mã sản phẩm: KT02
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: Vải cotton 100%
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
   • Màu sc: Màu trắng/đen
   • Mã sản phẩm: KT02
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: Vải cotton 100%
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
   • Màu sc: Màu trắng/đen
   Tiếng Việt

    Khẩu trang hoạt tinh R95

    • Mã sản phẩm: KT18
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Quàng gáy
    • Mã sản phẩm: KT18
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Quàng gáy
    Tiếng Việt

     Khẩu trang hoạt tính 305

     • Mã sản phẩm: KT17
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     • Mã sản phẩm: KT17
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     Tiếng Việt

      Khẩu trang hoạt tính 304

      • Mã sản phẩm: KT16
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Đeo tai
      • Mã sản phẩm: KT16
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Xanh dương
      • Kiểu dáng: Đeo tai
      Tiếng Việt

       Khẩu trang hoạt tính 203

       • Mã sản phẩm: KT15
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
       • Màu sc: Xanh dương
       • Kiểu dáng: Quàng gáy
       • Mã sản phẩm: KT15
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: TCVN
       • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
       • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
       • Màu sc: Xanh dương
       • Kiểu dáng: Quàng gáy
       Tiếng Việt

        Khẩu trang GP

        • Mã sản phẩm: KT07
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: Vải cotton, màng lọc ACF 6 lớp than hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
        • Màu sc: Màu than, trắng, xanh dương
        • Mã sản phẩm: KT07
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: TCVN
        • Cht liu: Vải cotton, màng lọc ACF 6 lớp than hoạt tính
        • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
        • Màu sc: Màu than, trắng, xanh dương
        Tiếng Việt

         Khẩu trang Neomask NC95, Neoshield

         • Mã sản phẩm: KT05-06
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
         • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
         • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
         • Màu sc: Xanh đen
         • Mã sản phẩm: KT05-06
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
         • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
         • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
         • Màu sc: Xanh đen
         Tiếng Việt

          Khẩu trang Neomask VC65

          • Mã sản phẩm: KT04
          • Xut xứ: Việt Nam
          • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
          • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
          • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
          • Màu sc: Xanh đen
          • Mã sản phẩm: KT04
          • Xut xứ: Việt Nam
          • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
          • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
          • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
          • Màu sc: Xanh đen
          Tiếng Việt

           Khẩu trang y tế Face Mask

           • Mã sản phẩm: KT03
           • Xut xứ: Việt Nam
           • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
           • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
           • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
           • Màu sc: Trắng, xanh, than
           • Mã sản phẩm: KT03
           • Xut xứ: Việt Nam
           • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
           • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
           • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
           • Màu sc: Trắng, xanh, than
           Tiếng Việt

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn