Menu

khẩu trang phòng sạch

  Khẩu trang 3M 8822

  • Mã sản phẩm: KT12
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: NIOSH
  • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
  • Mã sản phẩm: KT12
  • Xut xứ: 3M (Mỹ)
  • Tiêu chun: NIOSH
  • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
  • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất.
  Tiếng Việt

   Khẩu trang 3M 8577

   • Mã sản phẩm: KT11
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
   • Mã sản phẩm: KT11
   • Xut xứ: 3M (Mỹ)
   • Tiêu chun: NIOSH
   • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
   • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
   Tiếng Việt

    Khẩu trang 3M 8514

    • Mã sản phẩm: KT09
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: NIOSH
    • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
    • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
    • Mã sản phẩm: KT09
    • Xut xứ: 3M (Mỹ)
    • Tiêu chun: NIOSH
    • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
    • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp hóa chất, hơi acid
    Tiếng Việt

     Khẩu trang 3M 8210

     • Mã sản phẩm: KT08
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: NIOSH
     • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
     • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp
     • Mã sản phẩm: KT08
     • Xut xứ: 3M (Mỹ)
     • Tiêu chun: NIOSH
     • Cht liu: Giấy sợi hoạt tính
     • Tính năng: Y tế, phòng sạch, công nghiệp khai khoáng, sản xuất công nghiệp
     Tiếng Việt

      Khẩu trang GP

      • Mã sản phẩm: KT07
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: Vải cotton, màng lọc ACF 6 lớp than hoạt tính
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Màu than, trắng, xanh dương
      • Mã sản phẩm: KT07
      • Xut xứ: Việt Nam
      • Tiêu chun: TCVN
      • Cht liu: Vải cotton, màng lọc ACF 6 lớp than hoạt tính
      • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
      • Màu sc: Màu than, trắng, xanh dương
      Tiếng Việt

       Khẩu trang Neomask NC95, Neoshield

       • Mã sản phẩm: KT05-06
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
       • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
       • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
       • Màu sc: Xanh đen
       • Mã sản phẩm: KT05-06
       • Xut xứ: Việt Nam
       • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
       • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
       • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
       • Màu sc: Xanh đen
       Tiếng Việt

        Khẩu trang Neomask VC65

        • Mã sản phẩm: KT04
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
        • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
        • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
        • Màu sc: Xanh đen
        • Mã sản phẩm: KT04
        • Xut xứ: Việt Nam
        • Tiêu chun: ISO 9001/ISO 13485, EN 46001
        • Cht liu: Neo-Prene, lõi lọc bằng Than Hoạt Tính Ép Trong Vải (ACC)
        • Tính năng: Ngăn ngừa tuyệt đối sự thâm nhập vào đường hô hấp của hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí
        • Màu sc: Xanh đen
        Tiếng Việt

         Khẩu trang y tế Face Mask

         • Mã sản phẩm: KT03
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
         • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
         • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
         • Màu sc: Trắng, xanh, than
         • Mã sản phẩm: KT03
         • Xut xứ: Việt Nam
         • Tiêu chun: TCVN, ISO 9001 – 2008
         • Cht liu: Vải không dệt Poly Propylene
         • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
         • Màu sc: Trắng, xanh, than
         Tiếng Việt

          Khẩu trang 3 lớp Việt Nam

          • Mã sản phẩm: KT01
          • Xut xứ: Việt Nam
          • Tiêu chun: TCVN
          • Cht liu: Vải cotton + Sợi tổng hợp
          • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
          • Màu sc: Các màu
          • Mã sản phẩm: KT01
          • Xut xứ: Việt Nam
          • Tiêu chun: TCVN
          • Cht liu: Vải cotton + Sợi tổng hợp
          • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
          • Màu sc: Các màu
          Tiếng Việt

          Trang

          Back to top
          Tin nhắn