Menu

khẩu trang phòng động

IV TCVN 8389-3:2010 Khẩu trang y tế - Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

 - Số hiệu:

 TCVN 8389-3:2010

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn