Menu

khau trang Mitis

  Khẩu trang hoạt tinh R95

  • Mã sản phẩm: KT18
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Quàng gáy
  Tiếng Việt
  • Mã sản phẩm: KT18
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
  • Màu sc: Xanh dương
  • Kiểu dáng: Quàng gáy

   Khẩu trang hoạt tính 305

   • Mã sản phẩm: KT17
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
   • Màu sc: Xanh dương
   • Kiểu dáng: Quàng gáy
   Tiếng Việt
   • Mã sản phẩm: KT17
   • Xut xứ: Việt Nam
   • Tiêu chun: TCVN
   • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
   • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
   • Màu sc: Xanh dương
   • Kiểu dáng: Quàng gáy

    Khẩu trang hoạt tính 304

    • Mã sản phẩm: KT16
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Đeo tai
    Tiếng Việt
    • Mã sản phẩm: KT16
    • Xut xứ: Việt Nam
    • Tiêu chun: TCVN
    • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính, vải mềm
    • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
    • Màu sc: Xanh dương
    • Kiểu dáng: Đeo tai

     Khẩu trang hoạt tính 203

     • Mã sản phẩm: KT15
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     Tiếng Việt
     • Mã sản phẩm: KT15
     • Xut xứ: Việt Nam
     • Tiêu chun: TCVN
     • Cht liu: 3 - 8 lớp lọc hoạt tính
     • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn và hầu hết các loại bụi bẩn trong không khí
     • Màu sc: Xanh dương
     • Kiểu dáng: Quàng gáy
     Back to top
     Tin nhắn