Menu

khau trang KT5

  Khẩu trang vải KT5

  • Mã sản phẩm: KT02
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Vải cotton 100%
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
  • Màu sc: Màu trắng/đen
  • Mã sản phẩm: KT02
  • Xut xứ: Việt Nam
  • Tiêu chun: TCVN
  • Cht liu: Vải cotton 100%
  • Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn
  • Màu sc: Màu trắng/đen
  Tiếng Việt
  Back to top
  Tin nhắn