Menu

Hướng dẫn thực hiện 5S và Kaizen

Để thực hành và áp dụng, đầu tiên bạn phải hiểu thế nào là 5S và Kaizen?

===> 5S:

Seiri Sàng lọc Lọc và di dời cả vật và lượng không cần ra khỏi nơi
 làm việc
Seiton Sắp xếp Sắp xếp trong điều kiện tốt (sẵn sàng để dùng) và
 an toàn (không dùng sai)
Seiso Sạch sẽ Chọn phương pháp làm sạch phù hợp với đối tượng
để không gây ảnh hưởng xung quanh hoặc chất lượng sản phẩm
Seiketsu Săn sóc Ngăn ngừa bụi bẩn và giữ vệ sinh ở mức cao
Shituke Sẵn sàng Không sửa đổi với các nhà máy cũ nhưng đối với
các nhà máy mới, nội quy, quy định phải được đặt ra trước

Vậy việc áp dụng 5S thực chất là việc sàng lọc, sắp xếp phân loại khoa học hệ thống nhà xưởng, máy móc, công cụ sản xuất và tổng vệ sinh doanh nghiệp; Tiêu chuẩn hóa ba nguyên tắc (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) để mọi thành viên tuân theo một cách bài bản và Giáo dục, duy trì, cải tiến bốn nguyên tắc trên trong mọi hoàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp.

===> KAIZEN:

KAI: thay đổi ; ZEN: tốt hơn => Kaizen: thay đổi để tốt hơn và duy trì cải tiến liên tục.

KAIZEN không phải công cụ, không phải kỹ thuật. KAIZEN là một triết lý trong quản lý của người Nhật.

Xuất phát từ suy nghĩ rằng "trục trặc" có thể nảy sinh liên tục ở bất kỳ thời điểm nào, bộ phận nào của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) để khắc phục các "trục trặc" này.

 

Mời các bạn cùng Bảo hộ lao động Nam Sơn tham khảo tài liệu Hướng dẫn thực hiện 5S và Kaizen nhé:

Nguồn: Trần Đặng Minh Ngọc

Back to top
Tin nhắn