Menu

hotwork

V TCVN 6693:2000 (ISO 9150:1988) Quần áo bảo vệ. Xác định diễn thái của vật liệu khi các giọt nhỏ kim loại nóng chảy bắn vào

 Số hiệu:

TCVN 6693:2000
(ISO 9150:1988)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn