Menu

Hình ảnh đẹp nơi công trường


Chiều buông


Kỹ sư đo lường


Kỹ sư xây dựng


Cẩu  mặt trời


Múc ánh trăng


Treo trăng


Anh sẽ cùng em xây lên những ngôi nhà mới


Trực đêm đổ bê tông


Cô gái nơi công trình :))

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm

Xem thêm:

Các loại giày bảo hộ lao động kỹ sư công trường hay sử dụng?

Các loại áo phản quang cần thiết cho kỹ sư công trình?

Nón bảo hộ nào tốt cho kỹ sư?

Back to top
Tin nhắn