Menu

Giày công trình

  Giày Safety Jogger Prorun S1P

  • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
  • Mã sản phẩm: GIAY.JG.PRORUN
  • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: CE S1P, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
  • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống trơn trượt...
  • Màu sắc:  nâu đen
  • Size: 38 - 47
  • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
  • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
  • Mã sản phẩm: GIAY.JG.PRORUN
  • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ
  • Tiêu Chuẩn: CE S1P, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
  • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống trơn trượt...
  • Màu sắc:  nâu đen
  • Size: 38 - 47
  • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
  Undefined

   Giày Safety Jogger Dakar S3

   • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
   • Mã sản phẩm: GIAY.JG.DAKAR
   • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
   • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
   • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
   • Màu sắc:  Đen, nâu, xanh jean
   • Size: 36 - 45
   • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
   • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
   • Mã sản phẩm: GIAY.JG.DAKAR
   • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
   • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
   • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
   • Màu sắc:  Đen, nâu, xanh jean
   • Size: 36 - 45
   • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
   Undefined

    Giày Safety Jogger Desert S1P

    • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
    • Mã sản phẩm: GIAY.JG.DESERT
    • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: CE S1P, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
    • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống trơn trượt...
    • Màu sắc:  Nâu, xanh, đen
    • Size: 36 - 46
    • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
    • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
    • Mã sản phẩm: GIAY.JG.DESERT
    • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: CE S1P, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
    • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống trơn trượt...
    • Màu sắc:  Nâu, xanh, đen
    • Size: 36 - 46
    • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
    Undefined

     Giày Safety Jogger Premium S3

     • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
     • Mã sản phẩm: GIAY.JG.PREMIUM
     • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
     • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
     • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C, chống tĩnh điện
     • Màu sắc:  vàng nâu
     • Size: 37 - 48
     • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
     • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
     • Mã sản phẩm: GIAY.JG.PREMIUM
     • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
     • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
     • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C, chống tĩnh điện
     • Màu sắc:  vàng nâu
     • Size: 37 - 48
     • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
     Undefined

      Giày Safety Jogger Ultima S3

      • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
      • Mã sản phẩm: GIAY.JG.XPLORE
      • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
      • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
      • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C, chống tĩnh điện
      • Màu sắc:  vàng nâu
      • Size: 37 - 48
      • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
      • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
      • Mã sản phẩm: GIAY.JG.XPLORE
      • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
      • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
      • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C, chống tĩnh điện
      • Màu sắc:  vàng nâu
      • Size: 37 - 48
      • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
      Undefined

       Giày chịu nhiệt Safety Jogger Xplore S3

       • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
       • Mã sản phẩm: GIAY.JG.XPLORE
       • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
       • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
       • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 37 - 45
       • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
       • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
       • Mã sản phẩm: GIAY.JG.XPLORE
       • Loại giày: Giày nhập khẩu cao cổ
       • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
       • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu nhiệt 300 độ C
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 37 - 45
       • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
       Undefined

        Giày phòng lạnh Safety Jogger Nordic S3

        • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
        • Mã sản phẩm: GIAY.JG.NORDIC
        • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
        • Tiêu Chuẩn: CE S3, CI, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
        • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chịu lạnh, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 37 - 45
        • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
        • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
        • Mã sản phẩm: GIAY.JG.NORDIC
        • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
        • Tiêu Chuẩn: CE S3, CI, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
        • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chịu lạnh, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 37 - 45
        • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
        Undefined

         Giày cách điện Safety Jogger Mars EH S3

         • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
         • Mã sản phẩm: GIAY.JG.MARS
         • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
         • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
         • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, cách điện 18000V, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
         • Màu sắc:  Đen
         • Size: 37 - 46
         • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
         • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
         • Mã sản phẩm: GIAY.JG.MARS
         • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
         • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
         • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, cách điện 18000V, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
         • Màu sắc:  Đen
         • Size: 37 - 46
         • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
         Undefined

          Giày Safety Jogger Bestgirl S3

          • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
          • Mã sản phẩm: GIAY.JG.BESRGIRL
          • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
          • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
          • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
          • Màu sắc:  Đen
          • Size: 36 - 45
          • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
          • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
          • Mã sản phẩm: GIAY.JG.BESRGIRL
          • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
          • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
          • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảm sóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
          • Màu sắc:  Đen
          • Size: 36 - 45
          • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
          Undefined

           Giày Safety Jogger Aura S3 SRC ESD

           • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
           • Mã sản phẩm: GIAY.JG.AURA
           • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
           • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
           • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảmsóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
           • Màu sắc:  Đen
           • Size: 37 - 45
           • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
           • Xuất xứ: Nhà máy Cortina China (trực thuộc Cortina Bỉ)
           • Mã sản phẩm: GIAY.JG.AURA
           • Loại giày: Giày nhập khẩu thấp cổ và cao cổ
           • Tiêu Chuẩn: CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), ASTM (USA), GOST-R (RUSSIA), ANSI Z41-1999 (PHILIP)
           • Công dụng: chống dập ngón, chống đinh, đế chống dầu, chống tĩnh điện, gót giày giảmsóc, chống thấm nước, chống trơn trượt...
           • Màu sắc:  Đen
           • Size: 37 - 45
           • BẢO HÀNH 3 THÁNG ĐỐI VỚI LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT
           Undefined

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn