Menu

Giày công nhân

  Giày bảo hộ Dragon 4NR

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.DG.06
  • Loại giày: Ủng da bảo hộ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 45
  • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: GIAY.DG.06
  • Loại giày: Ủng da bảo hộ
  • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
  • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
  • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
  • Màu sắc:  Đen
  • Size: 35 - 45
  • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
  Tiếng Việt

   Giày bảo hộ Dragon 3NR

   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.DG.05
   • Loại giày: Giày da cao cổ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 45
   • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Mã sản phẩm: GIAY.DG.05
   • Loại giày: Giày da cao cổ
   • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
   • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
   • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
   • Màu sắc:  Đen
   • Size: 35 - 45
   • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
   Tiếng Việt

    Giày bảo hộ Dragon 3B

    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.DG.04
    • Loại giày: Giày da cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 45
    • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Mã sản phẩm: GIAY.DG.04
    • Loại giày: Giày da cao cổ
    • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
    • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
    • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
    • Màu sắc:  Đen
    • Size: 35 - 45
    • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
    Tiếng Việt

     Giày bảo hộ Dragon 2

     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.DG.03
     • Loại giày: Giày da thấp cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 45
     • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Mã sản phẩm: GIAY.DG.03
     • Loại giày: Giày da thấp cổ
     • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
     • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
     • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
     • Màu sắc:  Đen
     • Size: 35 - 45
     • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
     Tiếng Việt

      Giày bảo hộ Dragon 1NR

      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.DG.02
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 45
      • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Mã sản phẩm: GIAY.DG.02
      • Loại giày: Giày da thấp cổ
      • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
      • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
      • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
      • Màu sắc:  Đen
      • Size: 35 - 45
      • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
      Undefined

       Giày bảo hộ Dragon 1

       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.DG.01
       • Loại giày: Giày da thấp cổ
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 45
       • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Mã sản phẩm: GIAY.DG.01
       • Loại giày: Giày da thấp cổ
       • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78, EN ISO 20345
       • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
       • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, chống axit, chịu nhiệt
       • Màu sắc:  Đen
       • Size: 35 - 45
       • Bảo hành kỹ thuật 6 tháng
       Tiếng Việt

        Giày bảo hộ XP hộp

        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
        • Loại giày: Giày da thấp cổ
        • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
        • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
        • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 35 - 44
        • Có hai mẫu da bóng và da sần
        • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
        • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Mã sản phẩm: GIAY.ABC.06
        • Loại giày: Giày da thấp cổ
        • Tiêu Chuẩn: TCVN 2606-78
        • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
        • Công dụng: Chống đinh, vật rơi, chống dầu trơn trượt, chống tĩnh điện
        • Màu sắc:  Đen
        • Size: 35 - 44
        • Có hai mẫu da bóng và da sần
        • Luôn có hàng sẵn số lượng lớn (>1000 đôi)
        • Bảo hành kỹ thuật 3 tháng.
        Undefined

         Giày bảo hộ Goodyear

         • Xuất xứ: Malayxia
         • Mã sản phẩm: GIAY.GY.01
         • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ
         • Tiêu Chuẩn: CE EN S1, TCVN
         • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
         • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước, chống dầu nhớt
         • Màu sắc:  Đen, xanh
         • Size: 35 - 44
         • Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng
         • Xuất xứ: Malayxia
         • Mã sản phẩm: GIAY.GY.01
         • Loại giày: Giày da thấp cổ, cao cổ
         • Tiêu Chuẩn: CE EN S1, TCVN
         • Cấu Tạo: Mũi Thép + Đế Thép + Đế cao su
         • Công dụng: Chống đinh, Chống dầu trơn trượt, nước, chống dầu nhớt
         • Màu sắc:  Đen, xanh
         • Size: 35 - 44
         • Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng
         Tiếng Việt

          Giày vải Asia mẫu 02

          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: GIAY.VAI.ASIA02
          • Loại giày: Giày vải giá tốt kiểu dáng thể thao
          • Cấu Tạo: Giày vải bạt mềm, đế cao su
          • Công dụng: Chống trơn trượt, 
          • Màu sắc: Catalogue
          • Size: 37 - 43 (nam), 32 - 36 (nữ)
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Mã sản phẩm: GIAY.VAI.ASIA02
          • Loại giày: Giày vải giá tốt kiểu dáng thể thao
          • Cấu Tạo: Giày vải bạt mềm, đế cao su
          • Công dụng: Chống trơn trượt, 
          • Màu sắc: Catalogue
          • Size: 37 - 43 (nam), 32 - 36 (nữ)
          • Có hàng sẵn số lượng lớn
          Tiếng Việt

           Giày vải Asia mẫu 01

           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: GIAY.VAI.ASIA01
           • Loại giày: Giày vải giá tốt kiểu dáng thể thao
           • Cấu Tạo: Giày vải bạt mềm, đế cao su
           • Công dụng: Chống trơn trượt, 
           • Màu sắc: Catalogue
           • Size: 37 - 43 (nam), 32 - 36 (nữ)
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           • Xuất xứ: Việt Nam
           • Mã sản phẩm: GIAY.VAI.ASIA01
           • Loại giày: Giày vải giá tốt kiểu dáng thể thao
           • Cấu Tạo: Giày vải bạt mềm, đế cao su
           • Công dụng: Chống trơn trượt, 
           • Màu sắc: Catalogue
           • Size: 37 - 43 (nam), 32 - 36 (nữ)
           • Có hàng sẵn số lượng lớn
           Tiếng Việt

           Trang

           Back to top
           Tin nhắn