Menu

găng tay chống hóa chất

  Găng tay Takumi Nhật Bản

  • Mã sản phẩm: GANGBH.12
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tiêu chuẩn: CE
  • Chất liệu: Xem trong cataloguage
  • Phân loại: Có các size M, L, LL
  • Màu sắc: Xem trong cataloguage
  • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.12
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tiêu chuẩn: CE
  • Chất liệu: Xem trong cataloguage
  • Phân loại: Có các size M, L, LL
  • Màu sắc: Xem trong cataloguage
  • Luôn có hàng số lượng lớn. Bảo hộ Nam Sơn là đại lý của thương hiệu Takumi.
  Tiếng Việt

   Găng tay chống axit Việt Nam

   • Mã sản phẩm: GANGBH.11
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.11
   • Xuất xứ: Việt Nam
   • Tiêu chuẩn: TCVN
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Đỏ
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Tiếng Việt

    Găng tay chống hóa chất Malaysia

    • Mã sản phẩm: GANGBH.10
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Xanh dương, đen
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.10
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Tiêu chuẩn: CE
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
    • Màu sắc: Xanh dương, đen
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Găng tay nylon

     • Mã sản phẩm: GANGBH.08
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Nylon mỏng
     • Phân loại: Có loại ngắn, dài
     • Màu sắc: Trắng trong
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: GANGBH.08
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Nylon mỏng
     • Phân loại: Có loại ngắn, dài
     • Màu sắc: Trắng trong
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Tiếng Việt
     Back to top
     Tin nhắn