Menu

găng bảo hộ lao động

  Găng tay chống axit Việt Nam

  • Mã sản phẩm: GANGBH.11
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  • Mã sản phẩm: GANGBH.11
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: TCVN
  • Chất liệu: Cao su không độc hại
  • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
  • Màu sắc: Đỏ
  • Luôn có hàng số lượng lớn.
  Tiếng Việt

   Găng tay chống hóa chất Malaysia

   • Mã sản phẩm: GANGBH.10
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Xanh dương, đen
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   • Mã sản phẩm: GANGBH.10
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Tiêu chuẩn: CE
   • Chất liệu: Cao su không độc hại
   • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
   • Màu sắc: Xanh dương, đen
   • Luôn có hàng số lượng lớn.
   Tiếng Việt

    Bao tay ngón

    • Mã sản phẩm: GANGBH.09
    • Xuất xứ: Hàn Quốc
    • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
    • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    • Mã sản phẩm: GANGBH.09
    • Xuất xứ: Hàn Quốc
    • Tiêu chuẩn: TCVN 5586 1991
    • Chất liệu: Cao su không độc hại
    • Phân loại: Có các màu trắng, cam, loại mỏng, loại dày, có vành hoặc không có vành, loại có gai hoặc loại trơn.
    • Màu sắc: Trắng, vàng, vàng nhạt, cam
    • Luôn có hàng số lượng lớn.
    Tiếng Việt

     Găng tay nylon

     • Mã sản phẩm: GANGBH.08
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Nylon mỏng
     • Phân loại: Có loại ngắn, dài
     • Màu sắc: Trắng trong
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     • Mã sản phẩm: GANGBH.08
     • Xuất xứ: Việt Nam
     • Tiêu chuẩn: TCVN
     • Chất liệu: Nylon mỏng
     • Phân loại: Có loại ngắn, dài
     • Màu sắc: Trắng trong
     • Luôn có hàng số lượng lớn.
     Tiếng Việt

      Găng tay cao su y tế

      • Mã sản phẩm: GANGBH.07
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
      • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      • Mã sản phẩm: GANGBH.07
      • Xuất xứ: Việt Nam
      • Tiêu chuẩn: TCVN
      • Chất liệu: Cao su không độc hại
      • Phân loại: Có các size S, M, L, XL
      • Màu sắc: Trắng, xanh, vàng
      • Luôn có hàng số lượng lớn.
      Tiếng Việt

       Găng tay vải

       • Mã sản phẩm: GANGBH.05
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
       • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
       • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       • Mã sản phẩm: GANGBH.05
       • Xuất xứ: Việt Nam
       • Tiêu chuẩn: TCVN
       • Chất liệu: vải kaki, vải jean dày, vải kaki dày, chống cắt mức nhẹ, chống nóng.
       • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
       • Màu sắc: màu xanh, đen, xám
       • Luôn có hàng số lượng lớn.
       Tiếng Việt

        Găng tay len phủ nhựa

        • Mã sản phẩm: GANGBH.04
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
        • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
        • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        • Mã sản phẩm: GANGBH.04
        • Xuất xứ: Việt Nam
        • Tiêu chuẩn: TCVN
        • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
        • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
        • Màu sắc: Trắng ngà, trắng với lớp phủ màu cam hoặc đỏ.
        • Luôn có hàng số lượng lớn.
        Tiếng Việt

         Găng tay len phủ hạt nhựa

         • Mã sản phẩm: GANGBH.03
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
         • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         • Mã sản phẩm: GANGBH.03
         • Xuất xứ: Việt Nam
         • Tiêu chuẩn: TCVN
         • Chất liệu: 100% cotton, 100% Polyeste phủ hạt nhựa hút mồ hôi, chống cắt mức nhẹ
         • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g, 80g
         • Màu sắc: Trắng ngà, trắng
         • Luôn có hàng số lượng lớn.
         Tiếng Việt

          Găng tay len trắng

          • Mã sản phẩm: GANGBH.02
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
          • Màu sắc: Trắng ngà
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          • Mã sản phẩm: GANGBH.02
          • Xuất xứ: Việt Nam
          • Tiêu chuẩn: TCVN
          • Chất liệu: 65 - 100% cotton, hút mồ hôi
          • Phân loại: Có các loại 40g, 45g, 50g, 60g, 70g
          • Màu sắc: Trắng ngà
          • Luôn có hàng số lượng lớn.
          Tiếng Việt

          Trang

          Back to top
          Tin nhắn