Menu

đồng phục công nhân đốt lò

V TCVN 6693:2000 (ISO 9150:1988) Quần áo bảo vệ. Xác định diễn thái của vật liệu khi các giọt nhỏ kim loại nóng chảy bắn vào

 Số hiệu:

TCVN 6693:2000
(ISO 9150:1988)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt

V TCVN 6877:2001 (ISO 9151: 1995) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa

 Số hiệu:

TCVN 6877:2001
(ISO 9151: 1995)

 Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn